Die Here is ons geregtigheid (vgl 1 Kor 1:30). Hy is die God van voorsienigheid. Soos ’n gasheer sit U net die beste van die lewe aan my voor; hulle wat nie naby U lewe nie, kan maar net verleë toekyk. Skape gaan nie lê wanneer hulle bang of onseker is nie, maar wanneer hulle veilig en sekuur voel, lê hulle wel. Volgens Dawid is dít die manier waarop die Herder Sy skape hanteer – selfs te midde van vyande en probleme kan die Here se kind rustig wees, want altyd, altyd, altyd, áltyd sal die Here se goedheid en guns/liefde op hom/haar rus. 2002. Psalm 40 begin eerstens met lofliedere aan God vir sy dade in die verlede en hoe hy voortdurend sy volk lewer. Prediker: André Oosthuizenandrej@webafrica.org.zaSo lees ek nou die dag saam met my kinders Psalm 23 uit die kinderbybel. PSALMS - REEKS NO 23: Herder van die skape Vir die doeleindes van hierdie boodskap, gaan ons die 1953 vertaling van Psalm 23 as basis gebruik. Afrikaans Bible 1933/1953 1 ‘n Psalm van Dawid. Paulus: As ek in die dal van doodskaduwee gaan, is ek by Christus (Filip 1:21-23). let op jesus. Want die skaap se dwaling en dwaasheid is nie in die fokus nie. 1 ‘n Psalm van Dawid. Ons het immers die Here Jesus daarvan hoor praat dat Hý die Goeie Herder is wat Sy lewe vir Sy skape aflê. Hulle ken Sy stem en is lief vir Sy stem. Wanneer jy in al jou wêreldse vermaak ontvlugting gaan soek het, het jy steeds geen vrede nie. O, nee – dit is 'n intieme omgee. Iemand het eenkeer gesê dat Psalm 23 deur die eeue al meer mense genees het as wat enige geneeskundige ooit kon doen. Die wonderlike van die 23ste psalm is dat dit so maklik is om te verstaan – veral vir óns wat uit NT-perspektief daarna luister. Nee, dan byt ons eers vas, want God is die hele tyd by ons. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy,Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER ... Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. As u na hierdie psalm kyk, sal u sien dat alle lewenservarings daar saamgevat word: behoeftes, gevaar, keuses, afdwaling en verdwaling, lewensreis, moegheid, verwarring. Daarom kan ons altyd vergenoeg/tevrede wees. Beslis nie. Hoe baie keer gebeur dit dat die Here se skape stry en beur teen hulle omstandighede – hulle werkplek, die mense rondom hulle, hulle vergoeding, hulle dit en dat. Soos die Heilige Gees hom beweeg, is dít die beeld wat Dawid hier gebruik. Dis nie die skaap wat teermoedig is teenoor die herder nie. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Die Here is my Herder nié omdat ek Hom gekies het nie, maar omdat Hy my gekies het (vgl Joh 15:16). 144 20:30 En daar is 'n onmeetlike krág aan die woorde. En dit is presies die boodskap van Psalm 23: ons het niks om op trots te wees nie. Spore van geregtigheid is spore wat jou lei tot die grootste ontdekking van jou lewe en dit is: Jesaja 45:25 > In HOM is julle geregtigheid. Dít maak al die verskil. In álles – is Hy daar. Kyk wat sê Dawid in vers 4: “Ek vrees nie, want Ú is by my.” In die vorige verse praat hy die heeltyd van “Hy, Hy, Hy..” maar nou “U” en so bly dit vir die res van die Psalm. En ek het Ps 23 gelees en Dawid daar tussen sy skapies sien sit terwyl hy dit… As julle vir My dankie sê deur julle optrede.” (Ps. Hy kon by sommige vensters uitkyk en die skape sien. Psalms Chapter 23 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) Afrikaans Ou Vertaling(1953) » Psalms » Chapter 23. En dan kom die sterkte en krag net weer. Die skaap wat in homself dwaas is, dom is, wegdwalende is, mág sê: Die Here is my Herder. Wanneer hierdie Herder 'n mens lei, lei Hy jou tot 'n besef van (en fokus op) hoe reg/heilig/onskuldig/mooi/goed jy in Hom is. Daar is nie één dag uitgesluit nie. Mense wat nie die Herder ken nie, ontvlug – maar het nooit vrede nie. Die Boodskap: “Ons gee nooit moed op nie, ook nie wanneer ons rondgestamp en mishandel word nie. Letterlik alles wat genoem is, is gegewe seëninge. En die dood sal daar nie meer wees nie. sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie. Daarom sal Hy nie vergeet om jou te help nie. Alle regte voorbehou. Die Here is teer. Jehovah voorsien hulp en vertroosting aan dié wat hom liefhet. Sal ons ooit besef en verstaan hoe Hy in en deur ons omstandighede werk, deur ons begeertes werk, deur ons denke werk? Psalm 23:6 > NBV BGT NBG BB. Miljoene gelowiges het al telkemale hul toevlug tot Psalm 23 geneem. Niks kán die skaap uit die Herder se hand wegruk nie (vgl Joh 10:28). Psalm 23:1 Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dit vang Hom nie onkant nie. Psalms 23:1 - 'n Psalm van Dawid. Plak die woorde êrens op: "U pas my op. Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Rus in die wete: Die Here is jou Herder. 5) As hulle jou toelaat, bid vir hulle en saam met hulle. Hy is 'n boom wat diep en vas geplant, sy wortels uitsprei by die waterkant; Die Christelike lewe is om 'n gas in 'n wonderlike huis te wees. Ons kom almal een of ander tyd in die doodsvallei. Dit troos my dat U my lei en beskerm. Dawid weet waarvan hy praat omdat hy self 'n herder was voordat die Here hom geroep het om koning te word. Psalm 13 bevat die boodskap, vers vir vers, wat 'n klaaglied op God lyk. Of 'n wegbreek vakansie jou kan verkwik. Dit werk andersom. Of musiek jou kan verkwik. 'n Psalm van Dawid. Hebreeus: Om te laat herleef/herstel die moeë. Dit is die eerste wat ons in ons kindertyd leer en die laaste wat ons met sterwende lippe fluister. Selfs wanneer die lewe vir my so donker word dat ek nie weet watter kant toe nie. Lina Spies het die Psalm as volg verwoord: 1. Maar die herder sál altyd sorg dat niks wat die skaap werklik nodig het, die skaap ontbreek nie. (Psalm 23:4, Bybel in Afrikaans 1933/1953) christelik CUM-uitgewers Nina Smit Psalm 23 “Om God te loof” Psalm 108:2,3 : Die Boodskap: “Daar is vrede in my hart, o God. Die teder hart van die Hérder is in die sentrum. Die skrywer spreek 'n ingesteldheid uit dat hy onregverdig behandel word deur mense wat teen hom is. Nie één nie. By Sy feestafel. U het my getroos. Nee, alles wat ons wil hê is nie altyd toelaatbaar nie. Nee, die dokter wat ‘n gawe uit God se hand ontvang het, word gelukgewens. Op die een of ander manier het Dawid die sekerheid gehad dat die Herderlike sorg van die Opperherder nie sal eindig by die dood en graf nie, maar dat hy wat Dawid is, in die Here se huis sal bly tot “in lengte van dae”. Dis wie Hy is. ... 'n Psalm van Dawid. “Die Here is my Herder.” Dit werk net mooi andersom. Daar is 'n groot vertroosting waarin die skaap hom verlustig: Die Herder het 'n stok en 'n staf in Sy hand (OAV). 'n Mens ontdek onder andere hoe teer die Herder is. Hy is die God van voorsienigheid. Smart pyn en leed sal daar nie meer wees nie, want die dinge van vroeër het verbygegaan”. 4) Herinner hulle dat mense net soveel self kan doen, maar dat God die onmoontlike kan doen. Dit is deel van skaap-wees. Die verkwikking is nader aan jou as wat die natuur jou kan verkwik. Deur die eeue het gelowiges aan die 6 kort verse van Psalm 23 gekleef. Ons het geen rede om arrogant of hoogmoedig te wees nie. Die kudde is klein en die man is daar by hulle. Hy pas al sy kinders op. Hy gee my die krag om elke dag reg te lewe. Die skrywer voel asof God ver van hom af is; soos God hom vergeet het. Psalms 23 - Lees die Bybel met klank in 100+ tale - Afrikaanse Bybel 1933/1953. Verder LEI die Herder Sy skape. Maar die Herder gee jou nie altyd ontvlugting nie, maar wel vrede. En dan sê Dawid van híérdie geweldige God: Die Here is my Herder. Hy slaap nooit. Lord Is My Shepherd Diorama Die doodsvallei is egter nie vir die Herder 'n struikelblok nie. Daardie rus kan ek behou te midde van die dinge van elke dag. Soms loop ons deur onder die genadeloosheid van die lewe. Die Here IS (totale sekerheid) MY (persoonlike relasie) HERDER. U behandel my soos ’n spesiale gas; ek geniet alles in oorvloed. Wáár jy ookal is, is die beste moontlike plek vir jou. Vir die doeleindes van hierdie boodskap, gaan ons die 1953 vertaling van Psalm 23 as basis gebruik. Hy stap vooruit en hulle volg. Hy vra danksegging as ’n geskenk aan Hom. 2: Hy laat my rus in groen weivelde. Dit werk omdat die Herder is wie Hy is en nie omdat die skaap is wie hy is nie! Die Apostel Paulus het hierdie sorg van Sy Herder geken, daarom skryf hy in Filippense 4:11 dat hy geleer het om in alle omstandighede tevrede te wees. Kyk mooi wat daar staan: “sal ek nie bang wees nie.” Dit is slegs die Herder wat daardie woorde moontlik maak. Die teerheid van Sy herdershart blyk ook daarin dat Hy Sy skape se siele verkwik. Boodskap van die Psalm. 12 November 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 139:23: Psalm 139 HK Sondag 44 Kom ons strek ons dan uit na dinge wat ons wel mag begeer - die heiligheid en aanbidding van God. Wat my tref, is dat die boodskap van Psalm 91 nie as’t ware ’n argument vir God se beskerming is nie. Psalm 23 vers 1. Wátter innerlike versekering het enige mens wat die doodsvallei tegemoetgaan buite-om hierdie Herder? Dit werk alreeds. En dan kom daar natuurlik ook die tyd in ons lewe wanneer ons spesiale versekering nodig het. Hoofstuk 23 . Die diens word regstreeks om 14:30 uitgesaai op die Bybelgenootskap se YouTube-kanaal asook die Facebook-blad. En dit kan rampspoedige gevolg hê. Psalm 1. Die Herder is teer teenoor ons deurdat Hy ons “laat neerlê”. Vandag gaan ons na Psalm 40 die boodskap vers vir vers kyk. Die God van die Bybel, die Vader van ons Here Jesus Christus, is 'n onpeilbaar-heerlike Wese. Hoe baie keer gebeur dit dat die Here se skape stry en beur teen hulle omstandighede – hulle werkplek, die mense rondom hulle, hulle vergoeding, hulle dit en dat. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Hy is teerhartig en liefhebbend. ek het jou lief my kind. Welsalig hy wat op die spoor nie gaan waar sondaars lok; wat op hul pad nie staan, of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is; maar wat Gods wet in stille mymering, by dag en nag, weer in gedagt'nis bring. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Wat Dawid nie gesien het nie, sien Johannes in Openbaring 21: “Die woonplek van God is nou by die mense en Hy sal by hulle wees as hulle God. 50:23, Die Boodskap) Die Here sê in Psalm 50 dat die offers van bokke en beeste en lammers wat Sy volk bring goed en wel is, maar wat Hy eintlik van hulle wil hê is dat hulle Hom moet eer. En is ek so bly dat die Here, die almagtige, die onveranderlike, die ewige, die Een wat altyd die beste weet, my Herder is. AL die dae van jou lewe. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam. God pas jou op. Kyk daarna: “Niks sal my ontbreek nie”. 'n Gas in die teenwoordigheid van die Herder. Dit is simbole van sorg: 'n Knuppel en herderstaf. Daardie mense woon saam met die kudde. Hy het alles in die wêreld gemaak. Terwyl die Herder hulle nooit op verkeerde plekke plaas nie en die Herder sélf hulle beste deel is (Psalm 73:25). Maar dit kan alleen uitgaan van iemand wat sy lewe aan God toewy en sy siel geheel en al aan Hom oorgegee. Dis 'n prentjie van Sý intieme omgee en verhouding met Sy skaap. ... @WSKaap November 23, 2020. Hy is majestieus. 1 ’n PSALM van Dawid. Dít is hoe die Here met Sy mense omgaan in hierdie lewe. Op Eendekuil was daar 'n boer wie se skape naby die huis geloop het. So kan jy help om die las van hulle skouers af te haal en dit op God se skouers te sit (sien Psalm 55:23). Die leë graf SATB R 150.00; VONKK 0342-Die Seun wat die blindes weer laat sien R 0.00 – R 10.00; VONKK 0294-Loof, loof die Heer R 10.00; VONKK 0264-Kom ons prys Sy naam R … Om op die ou end te besef dat die herder sélf die beste opsie is! In die dal van doodskaduwee is die stok en staf vir die skaap die versekering dat die herder dáár is en dat hý die skaap deur die dal lei. Hoofstuk 23 . Daar is nie één seëning wat in Psalm 23 genoem word, wat die skaap deur eie strewe en inspanning en wilskrag bekom nie. Daarom hoef ek nie te vertrou op my vermoeëns en kwaliteite om Sy herderlike liefde te verseker nie. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Dit is hoe die Herder met ons omgaan in hierdie lewe. Hulle volg dit. Die Here sal my help. Net die lewe as sulks het die vermoë om 'n mens uit te droog – geestelik, emosioneel. Hy jaag hulle nie van agter af met 'n hond nie. Soos geen skaap ooit self kies wie sy herder sal wees nie, só is dit Hý wat my (Sy skaap) in Sy hart het. Hy het nie omgedraai sodat die skaap self moet sien en kom klaar nie. 2 Hy gee vir my die heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. Ons kondig met groot opgewondenheid aan dat Die Bybel 2020-vertaling op Sondag 29 November 2020 by die Kopanong Ouditorium (Kovsie Kerk) in Bloemfontein bekendgestel word. ’n Lied wat aan Dawid opgedra isDie Here sorg vir my soos ’n herder wat sy skape oppas;ek het niks meer nodig nie.Hy gee vir my die heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede.Omdat die Selfs in die aangesig van die doodskaduwee. Die Here is my herder en bewaarder : ek kom niks kort nie ; daar is niks wat my ontbreek . Met stok en staf beskerm die herder die skape teen ongediertes, red hy die skape, dissiplineer hy die skape. Wanneer ek moedeloos word, laat Hy my die lewe weer anders sien. Ek lê my lewe af vir die skape.” (Joh 10: 11-15) (translation: Afrikaans 1953) In u hande is ek veilig. U kan maar mooi gaan kyk wié is die alleen-doener in Psalm 23: Dit is die Herder. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Wat Dawid nie gesien het nie, sien Paulus in 1 Kor 2:9: “Wat die oog nie gesien het nie en die oor nie gehoor het nie en wat in geen mens se verbeelding opgekom het nie, dít het God berei vir die wat Hom liefhet.”. Ek moet eerder net tot rus kom in die volkomenheid van Sy liefde as Herder. Om op die ou end te besef dat die herder sélf die beste opsie is! Dit is nie asof die Psalmis iemand probeer oortuig dat God vir beskerming vertrou kan word nie. Nie een sal U ooit van u skaap berowe : U is by my in diep en donker klowe . 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Maar tog was daar heeltyd distansie tussen hom en die skape want daar was 'n muur tussen hulle. Die wat kinders van God is, wórd deur die Gees gelei (Rom 8:14). 2. Die teerheid van die Herder wat skape opsoek, vertroetel en versorg, dissiplineer, beskerm. Project | Ages up to 10. 'n Tafel wat Hy gereed gemaak het – wat uiteindelik die bruilofsmaal van die Lam sal wees. 3: Hy gee my nuwe krag. Every year, Psalm 23 ranks as one of the most-read chapters of the Bible. 2: ... en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae. Die erkenning kom aan die een wat die doek geskilder het, aan die hand wat daardie mes vasgehou het. 'n Gelowige lewe nie met 'n voortdurende besef van sondaar/sondig-wees/sleg-wees nie, maar 'n besef van geregtigheid, van reg-wees omdat jy Christus se reg-wees besit en Hy jou verkeerd-wees besit. As 'n mens 'n skaap is, wórd jy gelei. Ja, watter skaap sal nie nou en dan met 'n kritiese gees rondkyk en wonder of daar nie beter opsies is nie. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Dit is in hierdie gewone daaglikse lewe waar die skaap die teerheid van die herder ervaar. U sal vir my goed wees en my liefhê so lank as wat ek lewe; ek sal naby U lewe tot ek die dag doodgaan. Hy ken die doodsvallei baie goed omdat Hy dit self deurgegaan het. God se beskerming word eenvoudig as ’n realiteit geskets waarmee gelowiges tot vertroue in God aangemoedig word. Want die psalm skets 'n Herder wat alles gee en skape wat totaal afhanklik is. Is daar enige plek in die wêreld 'n skaap wat sy herder versorg en lei? Hy gee vrede, maar nie ontvlugting. Want dit dui op onbeperkte lengte. Soos sommige ander psalms, is Psalm 22 'n gebed om hulp in moeilike tye. Die huis se muur en vensters. Nog ander verheerlik hom as die God van geregtigheid, wat verligting bring vir die onderdruktes en straf vir die goddeloses.—Psalm 11, 68, 146. Om in die Here se huis te bly beteken om in die Herder se teenwoordigheid te wees. Hy is die gans andere (Barth). Hy sal nie aan die slaap raak as Hy jou moet oppas nie. By Sy tafel. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Hierdie geweldige Wese, het 'n hérdershart! Die “spore van geregtigheid” waarop die Herder ons lei, beteken nie dat Hy ons lei & help sodat ons moet gaan probeer om reg te wees of reg te word nie. Hy ken hulle gesiggies. Psalm 23 is die uitnemendste van alle Psalms. my seun het aan die kruis met sy bloed vir jou betaal. sy lewe eindig maar hy staan op uit die dood en breek die toekoms oop vir elkeen wat glo in hom. U laat my veilig voel. Vir die doeleindes van hierdie boodskap, gaan ons die 1953 vertaling van Psalm 23 as basis gebruik. In vandag se studie van die psalms, kyk ons na psalm 13, die boodskap vers vir vers. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . Ons het Hom hoor sê: “Ek is die Goeie Herder en ek ken my skape en hulle ken My stem. Weet Hy pas jou op. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. hy is op die grond neergegooi, maar is nie vernietig nie. Alle ander herders waarop mense in hierdie lewe vertrou, sal omdraai wanneer hulle volgelinge by die doodsvallei kom. Hy is nie onbereikbaar nie. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Activity | Ages up to 10. As ons nie so dink nie, broers en susters, as ons oordeel ons kan self, ons is darem nie dom skape nie, ons kan self regkom, ons kan ons self selfs verlos, ons sal alles self en reg doen, klink ons Psalm 23 egter so: Die skaap behoort aan Hom, want Hy het Sy hart op die skaap geplaas. Ter wille van Sy éie Naam, dra en versorg Hy die skaap. Psalm 139:1,23-24: Psalm 139 HERE, U omsluit my van alle kant! Jy sal niks oorkom nie. En weet julle wat het my opgeval van hierdie bekendste Psalm, die eenvoud daarvan! Ná die woorde “tot in lengte van dae” moet daar eintlik 'n klompie kolletjies wees. Die Here is teer teenoor Sy skaap in die dal van die dood en sterwe. Daarom wil ek sing, ja, ek wil lofliedere sing om U te eer. Ons het mos almal die ondervinding dat die daaglikse lewe die geneigdheid het om ons te wil lós maak van die Herder en ons die leuen te wil laat glo dat ons eintlik sélf die meesters van ons eie lewe en bestemming is. Nie alles wat die skaap wil hê is noodwendig wat hy nodig het nie. Hy stap voor. Wanneer ek afdwaal , haak u staf my... 3. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. As die Herder dus Sy skape laat neerlê, is dit 'n teken van beskerming en sekuriteit. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Sommige naby ander verder weg. my seun was op die grond neergegooi by golgota, maar is nie vernietig nie. Hy ken hulle by die naam. Die herder is altyd daar. Vandag bestudeer ons Psalm 22, die boodskap vers vir vers. Sal ons ooit besef en verstaan hoe Hy in en deur ons omstandighede werk, deur ons begeertes werk, deur ons denke werk? AL die dae. Net soos 'n herder uittrek met sy skape, hul laat neerlê in die veld van milde groen, met sagte hand hul lei langs stille waters – so is die HEER, so het Hy aan my gedoen: Hy laaf my siel en lei my swakke skrede in vaste spoor van sy geregtighede. Die skaap kon die herder se teenwoordigheid tasbaar voel. So werk dit egter nie met die Oosterse skaapboere nie. Al wat die skaap moet doen is om tot rus te kom. Deurgrond my hart, o God!   Die skaap moet iets ontdek en tot rus kom in dit wat hy ontdek het. Psalm 40 die boodskap vers vir vers is 'n psalm van verlossing eers een wat deur die psalmis ervaar is en daarna 'n pleidooi om nog een te ervaar. Hy gee my nuwe krag.Hy lei my op die Daar het mos 'n salige omruiling plaasgevind (vgl 2 Kor 5:21)! In die Ou Nabye Ooste was dit die gebruik dat 'n gasheer sy gaste se hoofde met olie salf – as teken van welwillendheid en gasvryheid. Experiencing the Twenty-third Psalm Explore the meaning of each phrase in Psalm 23, then help children experience it using their five senses. Psalm 121 – Die Boodskap. Nuwe Bybelvertaling en Bekendstelling – Afrikaans 2020-vertaling. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Hy ís. Dis net andersom. ... [John Calvin]Psalm 23:5-6: Music [The Cyber Hymnal]Why Should We Start, and Fear to Die? Wys meer jy is vir my kosbaar. 'N Baie kort psalm met enkele verse. Sien u die prentjie? Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . Maar nou stel hy homself in die posisie van die skaap en hy aanbid die Here as Herder. Wáár jy ookal is, is die beste moontlike plek vir jou. Hy is Vader, Seun en Heilige Gees. Gerald Burger, die heldersiende wat in die eerste seisoen van Die Siener mense stom gelaat het met sy vermoë om te sien wat ander nie kan nie, is terug vir ‘n tweede seisoen. Die Here is my herder 'n Psalm van Dawid.Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Verder lei Hy ons op die paaie van geregtigheid (reg-wees). Dis 'n prentjie van verbondsliefde. 1. Die Here sorg vir my soos ’n herder wat sy skape oppas; Hy gee vir my die heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede. Hy vra ’n offer van lof. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Dit is 'n psalm met een hooftema wat in twee dele verdeel is. 'n Ware en goeie herder sal nóóit toelaat dat sy skape aan enigiets gebrek ly nie. Ja, watter skaap sal nie nou en dan met 'n kritiese gees rondkyk en wonder of daar nie beter opsies is nie. Soos ’n goeie gids lei Hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Die Boodskap parafraseer Psalm 23:1-3a soos volg: “1 Die Here sorg vir my soos ’n herder wat sy skape oppas; ek het niks meer nodig nie. En Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Geen skaap kies sy herder nie. Die skaap kan nie in die duiwel se hand beland nie. Geen wonder dat Dawid se beker oorloop nie. Following the Lord Our Shepherd Use magnets to picture members of a family following the Lord as the shepherd. The Ref Quotes, Woolly Rhino Size, Psalms 151 Nkjv, Control Gx Shampoo, The Abandoned Sutter's Fort, Costco Potato Salad, Dj Big N Biography, Walmart Total Wine Gift Card, Correlational Research Pdf, How To Make Light Bulb In Doodle God, Brute Mvp Ragnarok, Captivate Escape Room, The Bill Cosby Show Theme Song Lyrics, " />
Featured

psalm 23 afrikaans die boodskap

Daarom is jy veilig. Die wonderlike van die 23ste psalm is dat dit so maklik is om te verstaan – veral vir óns wat uit NT-perspektief daarna luister. In 'n neutedop sê die Heilige Gees in Psalm 23 vir ons dat ons geestelike versorging, saligheid en veiligheid nié afhanklik is van wie ons is nie, maar van wie God-drieënig is. Hy laat my rus in groen weivelde.Hy bring my by waters waar daar vrede is. Die bekendste psalm is moontlik Psalm 23, waarin Dawid Jehovah beskryf as ’n liefdevolle Herder, wat sy skape lei, beskerm en versorg. Psalm 23:4 "Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: U stok en U staf, die vertroos my." Die Heilige Gees is nader aan die skaap as sy/haar eie lewe. Dis egter 'n leuen en illusie. Daar is geen afstand nie. 4: Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Hy bring my by waters waar daar vrede is.   Al vóél jy nie of jy gelei word nie, jy WORD gelei! Die herder en die skape leef hul lewens te same. As 'n skaap die kans kry om sy eie wil en kop te volg sal hy wegbreek uit die trop na gras wat groener lyk aan die ander kant van die draad. In groene weiveld en by... 2. Soms wil ons handdoek ingooi en opgee. Terwyl die Herder hulle nooit op verkeerde plekke plaas nie en die Herder sélf hulle beste deel is (Psalm 73:25). Daardie herders sal hulle in die steek laat. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. 'n Mens het soms net nodig om tot rus te kom en net weer nugter te dínk en te mediteer oor die waarheid van Psalm 23 – net om tot die besef te kom dat 'n skaap nóóit onafhanklik kan funksioneer nie. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. En Jeremia 23:6 > Die Here is ons geregtigheid (vgl 1 Kor 1:30). Hy is die God van voorsienigheid. Soos ’n gasheer sit U net die beste van die lewe aan my voor; hulle wat nie naby U lewe nie, kan maar net verleë toekyk. Skape gaan nie lê wanneer hulle bang of onseker is nie, maar wanneer hulle veilig en sekuur voel, lê hulle wel. Volgens Dawid is dít die manier waarop die Herder Sy skape hanteer – selfs te midde van vyande en probleme kan die Here se kind rustig wees, want altyd, altyd, altyd, áltyd sal die Here se goedheid en guns/liefde op hom/haar rus. 2002. Psalm 40 begin eerstens met lofliedere aan God vir sy dade in die verlede en hoe hy voortdurend sy volk lewer. Prediker: André Oosthuizenandrej@webafrica.org.zaSo lees ek nou die dag saam met my kinders Psalm 23 uit die kinderbybel. PSALMS - REEKS NO 23: Herder van die skape Vir die doeleindes van hierdie boodskap, gaan ons die 1953 vertaling van Psalm 23 as basis gebruik. Afrikaans Bible 1933/1953 1 ‘n Psalm van Dawid. Paulus: As ek in die dal van doodskaduwee gaan, is ek by Christus (Filip 1:21-23). let op jesus. Want die skaap se dwaling en dwaasheid is nie in die fokus nie. 1 ‘n Psalm van Dawid. Ons het immers die Here Jesus daarvan hoor praat dat Hý die Goeie Herder is wat Sy lewe vir Sy skape aflê. Hulle ken Sy stem en is lief vir Sy stem. Wanneer jy in al jou wêreldse vermaak ontvlugting gaan soek het, het jy steeds geen vrede nie. O, nee – dit is 'n intieme omgee. Iemand het eenkeer gesê dat Psalm 23 deur die eeue al meer mense genees het as wat enige geneeskundige ooit kon doen. Die wonderlike van die 23ste psalm is dat dit so maklik is om te verstaan – veral vir óns wat uit NT-perspektief daarna luister. Nee, dan byt ons eers vas, want God is die hele tyd by ons. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy,Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER ... Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. As u na hierdie psalm kyk, sal u sien dat alle lewenservarings daar saamgevat word: behoeftes, gevaar, keuses, afdwaling en verdwaling, lewensreis, moegheid, verwarring. Daarom kan ons altyd vergenoeg/tevrede wees. Beslis nie. Hoe baie keer gebeur dit dat die Here se skape stry en beur teen hulle omstandighede – hulle werkplek, die mense rondom hulle, hulle vergoeding, hulle dit en dat. Soos die Heilige Gees hom beweeg, is dít die beeld wat Dawid hier gebruik. Dis nie die skaap wat teermoedig is teenoor die herder nie. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Die Here is my Herder nié omdat ek Hom gekies het nie, maar omdat Hy my gekies het (vgl Joh 15:16). 144 20:30 En daar is 'n onmeetlike krág aan die woorde. En dit is presies die boodskap van Psalm 23: ons het niks om op trots te wees nie. Spore van geregtigheid is spore wat jou lei tot die grootste ontdekking van jou lewe en dit is: Jesaja 45:25 > In HOM is julle geregtigheid. Dít maak al die verskil. In álles – is Hy daar. Kyk wat sê Dawid in vers 4: “Ek vrees nie, want Ú is by my.” In die vorige verse praat hy die heeltyd van “Hy, Hy, Hy..” maar nou “U” en so bly dit vir die res van die Psalm. En ek het Ps 23 gelees en Dawid daar tussen sy skapies sien sit terwyl hy dit… As julle vir My dankie sê deur julle optrede.” (Ps. Hy kon by sommige vensters uitkyk en die skape sien. Psalms Chapter 23 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) Afrikaans Ou Vertaling(1953) » Psalms » Chapter 23. En dan kom die sterkte en krag net weer. Die skaap wat in homself dwaas is, dom is, wegdwalende is, mág sê: Die Here is my Herder. Wanneer hierdie Herder 'n mens lei, lei Hy jou tot 'n besef van (en fokus op) hoe reg/heilig/onskuldig/mooi/goed jy in Hom is. Daar is nie één dag uitgesluit nie. Mense wat nie die Herder ken nie, ontvlug – maar het nooit vrede nie. Die Boodskap: “Ons gee nooit moed op nie, ook nie wanneer ons rondgestamp en mishandel word nie. Letterlik alles wat genoem is, is gegewe seëninge. En die dood sal daar nie meer wees nie. sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie. Daarom sal Hy nie vergeet om jou te help nie. Alle regte voorbehou. Die Here is teer. Jehovah voorsien hulp en vertroosting aan dié wat hom liefhet. Sal ons ooit besef en verstaan hoe Hy in en deur ons omstandighede werk, deur ons begeertes werk, deur ons denke werk? Psalm 23:6 > NBV BGT NBG BB. Miljoene gelowiges het al telkemale hul toevlug tot Psalm 23 geneem. Niks kán die skaap uit die Herder se hand wegruk nie (vgl Joh 10:28). Psalm 23:1 Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dit vang Hom nie onkant nie. Psalms 23:1 - 'n Psalm van Dawid. Plak die woorde êrens op: "U pas my op. Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Rus in die wete: Die Here is jou Herder. 5) As hulle jou toelaat, bid vir hulle en saam met hulle. Hy is 'n boom wat diep en vas geplant, sy wortels uitsprei by die waterkant; Die Christelike lewe is om 'n gas in 'n wonderlike huis te wees. Ons kom almal een of ander tyd in die doodsvallei. Dit troos my dat U my lei en beskerm. Dawid weet waarvan hy praat omdat hy self 'n herder was voordat die Here hom geroep het om koning te word. Psalm 13 bevat die boodskap, vers vir vers, wat 'n klaaglied op God lyk. Of 'n wegbreek vakansie jou kan verkwik. Dit werk andersom. Of musiek jou kan verkwik. 'n Psalm van Dawid. Hebreeus: Om te laat herleef/herstel die moeë. Dit is die eerste wat ons in ons kindertyd leer en die laaste wat ons met sterwende lippe fluister. Selfs wanneer die lewe vir my so donker word dat ek nie weet watter kant toe nie. Lina Spies het die Psalm as volg verwoord: 1. Maar die herder sál altyd sorg dat niks wat die skaap werklik nodig het, die skaap ontbreek nie. (Psalm 23:4, Bybel in Afrikaans 1933/1953) christelik CUM-uitgewers Nina Smit Psalm 23 “Om God te loof” Psalm 108:2,3 : Die Boodskap: “Daar is vrede in my hart, o God. Die teder hart van die Hérder is in die sentrum. Die skrywer spreek 'n ingesteldheid uit dat hy onregverdig behandel word deur mense wat teen hom is. Nie één nie. By Sy feestafel. U het my getroos. Nee, alles wat ons wil hê is nie altyd toelaatbaar nie. Nee, die dokter wat ‘n gawe uit God se hand ontvang het, word gelukgewens. Op die een of ander manier het Dawid die sekerheid gehad dat die Herderlike sorg van die Opperherder nie sal eindig by die dood en graf nie, maar dat hy wat Dawid is, in die Here se huis sal bly tot “in lengte van dae”. Dis wie Hy is. ... 'n Psalm van Dawid. “Die Here is my Herder.” Dit werk net mooi andersom. Daar is 'n groot vertroosting waarin die skaap hom verlustig: Die Herder het 'n stok en 'n staf in Sy hand (OAV). 'n Mens ontdek onder andere hoe teer die Herder is. Hy is die God van voorsienigheid. Smart pyn en leed sal daar nie meer wees nie, want die dinge van vroeër het verbygegaan”. 4) Herinner hulle dat mense net soveel self kan doen, maar dat God die onmoontlike kan doen. Dit is deel van skaap-wees. Die verkwikking is nader aan jou as wat die natuur jou kan verkwik. Deur die eeue het gelowiges aan die 6 kort verse van Psalm 23 gekleef. Ons het geen rede om arrogant of hoogmoedig te wees nie. Die kudde is klein en die man is daar by hulle. Hy pas al sy kinders op. Hy gee my die krag om elke dag reg te lewe. Die skrywer voel asof God ver van hom af is; soos God hom vergeet het. Psalms 23 - Lees die Bybel met klank in 100+ tale - Afrikaanse Bybel 1933/1953. Verder LEI die Herder Sy skape. Maar die Herder gee jou nie altyd ontvlugting nie, maar wel vrede. En dan sê Dawid van híérdie geweldige God: Die Here is my Herder. Hy slaap nooit. Lord Is My Shepherd Diorama Die doodsvallei is egter nie vir die Herder 'n struikelblok nie. Daardie rus kan ek behou te midde van die dinge van elke dag. Soms loop ons deur onder die genadeloosheid van die lewe. Die Here IS (totale sekerheid) MY (persoonlike relasie) HERDER. U behandel my soos ’n spesiale gas; ek geniet alles in oorvloed. Wáár jy ookal is, is die beste moontlike plek vir jou. Vir die doeleindes van hierdie boodskap, gaan ons die 1953 vertaling van Psalm 23 as basis gebruik. Hy stap vooruit en hulle volg. Hy vra danksegging as ’n geskenk aan Hom. 2: Hy laat my rus in groen weivelde. Dit werk omdat die Herder is wie Hy is en nie omdat die skaap is wie hy is nie! Die Apostel Paulus het hierdie sorg van Sy Herder geken, daarom skryf hy in Filippense 4:11 dat hy geleer het om in alle omstandighede tevrede te wees. Kyk mooi wat daar staan: “sal ek nie bang wees nie.” Dit is slegs die Herder wat daardie woorde moontlik maak. Die teerheid van Sy herdershart blyk ook daarin dat Hy Sy skape se siele verkwik. Boodskap van die Psalm. 12 November 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 139:23: Psalm 139 HK Sondag 44 Kom ons strek ons dan uit na dinge wat ons wel mag begeer - die heiligheid en aanbidding van God. Wat my tref, is dat die boodskap van Psalm 91 nie as’t ware ’n argument vir God se beskerming is nie. Psalm 23 vers 1. Wátter innerlike versekering het enige mens wat die doodsvallei tegemoetgaan buite-om hierdie Herder? Dit werk alreeds. En dan kom daar natuurlik ook die tyd in ons lewe wanneer ons spesiale versekering nodig het. Hoofstuk 23 . Die diens word regstreeks om 14:30 uitgesaai op die Bybelgenootskap se YouTube-kanaal asook die Facebook-blad. En dit kan rampspoedige gevolg hê. Psalm 1. Die Herder is teer teenoor ons deurdat Hy ons “laat neerlê”. Vandag gaan ons na Psalm 40 die boodskap vers vir vers kyk. Die God van die Bybel, die Vader van ons Here Jesus Christus, is 'n onpeilbaar-heerlike Wese. Hoe baie keer gebeur dit dat die Here se skape stry en beur teen hulle omstandighede – hulle werkplek, die mense rondom hulle, hulle vergoeding, hulle dit en dat. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Hy is teerhartig en liefhebbend. ek het jou lief my kind. Welsalig hy wat op die spoor nie gaan waar sondaars lok; wat op hul pad nie staan, of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is; maar wat Gods wet in stille mymering, by dag en nag, weer in gedagt'nis bring. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Wat Dawid nie gesien het nie, sien Johannes in Openbaring 21: “Die woonplek van God is nou by die mense en Hy sal by hulle wees as hulle God. 50:23, Die Boodskap) Die Here sê in Psalm 50 dat die offers van bokke en beeste en lammers wat Sy volk bring goed en wel is, maar wat Hy eintlik van hulle wil hê is dat hulle Hom moet eer. En is ek so bly dat die Here, die almagtige, die onveranderlike, die ewige, die Een wat altyd die beste weet, my Herder is. AL die dae van jou lewe. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam. God pas jou op. Kyk daarna: “Niks sal my ontbreek nie”. 'n Gas in die teenwoordigheid van die Herder. Dit is simbole van sorg: 'n Knuppel en herderstaf. Daardie mense woon saam met die kudde. Hy het alles in die wêreld gemaak. Terwyl die Herder hulle nooit op verkeerde plekke plaas nie en die Herder sélf hulle beste deel is (Psalm 73:25). Maar dit kan alleen uitgaan van iemand wat sy lewe aan God toewy en sy siel geheel en al aan Hom oorgegee. Dis 'n prentjie van Sý intieme omgee en verhouding met Sy skaap. ... @WSKaap November 23, 2020. Hy is majestieus. 1 ’n PSALM van Dawid. Dít is hoe die Here met Sy mense omgaan in hierdie lewe. Op Eendekuil was daar 'n boer wie se skape naby die huis geloop het. So kan jy help om die las van hulle skouers af te haal en dit op God se skouers te sit (sien Psalm 55:23). Die leë graf SATB R 150.00; VONKK 0342-Die Seun wat die blindes weer laat sien R 0.00 – R 10.00; VONKK 0294-Loof, loof die Heer R 10.00; VONKK 0264-Kom ons prys Sy naam R … Om op die ou end te besef dat die herder sélf die beste opsie is! In die dal van doodskaduwee is die stok en staf vir die skaap die versekering dat die herder dáár is en dat hý die skaap deur die dal lei. Hoofstuk 23 . Daar is nie één seëning wat in Psalm 23 genoem word, wat die skaap deur eie strewe en inspanning en wilskrag bekom nie. Daarom hoef ek nie te vertrou op my vermoeëns en kwaliteite om Sy herderlike liefde te verseker nie. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Dit is hoe die Herder met ons omgaan in hierdie lewe. Hulle volg dit. Die Here sal my help. Net die lewe as sulks het die vermoë om 'n mens uit te droog – geestelik, emosioneel. Hy jaag hulle nie van agter af met 'n hond nie. Soos geen skaap ooit self kies wie sy herder sal wees nie, só is dit Hý wat my (Sy skaap) in Sy hart het. Hy het nie omgedraai sodat die skaap self moet sien en kom klaar nie. 2 Hy gee vir my die heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. Ons kondig met groot opgewondenheid aan dat Die Bybel 2020-vertaling op Sondag 29 November 2020 by die Kopanong Ouditorium (Kovsie Kerk) in Bloemfontein bekendgestel word. ’n Lied wat aan Dawid opgedra isDie Here sorg vir my soos ’n herder wat sy skape oppas;ek het niks meer nodig nie.Hy gee vir my die heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede.Omdat die Selfs in die aangesig van die doodskaduwee. Die Here is my herder en bewaarder : ek kom niks kort nie ; daar is niks wat my ontbreek . Met stok en staf beskerm die herder die skape teen ongediertes, red hy die skape, dissiplineer hy die skape. Wanneer ek moedeloos word, laat Hy my die lewe weer anders sien. Ek lê my lewe af vir die skape.” (Joh 10: 11-15) (translation: Afrikaans 1953) In u hande is ek veilig. U kan maar mooi gaan kyk wié is die alleen-doener in Psalm 23: Dit is die Herder. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Wat Dawid nie gesien het nie, sien Paulus in 1 Kor 2:9: “Wat die oog nie gesien het nie en die oor nie gehoor het nie en wat in geen mens se verbeelding opgekom het nie, dít het God berei vir die wat Hom liefhet.”. Ek moet eerder net tot rus kom in die volkomenheid van Sy liefde as Herder. Om op die ou end te besef dat die herder sélf die beste opsie is! Dit is nie asof die Psalmis iemand probeer oortuig dat God vir beskerming vertrou kan word nie. Nie een sal U ooit van u skaap berowe : U is by my in diep en donker klowe . 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Maar tog was daar heeltyd distansie tussen hom en die skape want daar was 'n muur tussen hulle. Die wat kinders van God is, wórd deur die Gees gelei (Rom 8:14). 2. Die teerheid van die Herder wat skape opsoek, vertroetel en versorg, dissiplineer, beskerm. Project | Ages up to 10. 'n Tafel wat Hy gereed gemaak het – wat uiteindelik die bruilofsmaal van die Lam sal wees. 3: Hy gee my nuwe krag. Every year, Psalm 23 ranks as one of the most-read chapters of the Bible. 2: ... en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae. Die erkenning kom aan die een wat die doek geskilder het, aan die hand wat daardie mes vasgehou het. 'n Gelowige lewe nie met 'n voortdurende besef van sondaar/sondig-wees/sleg-wees nie, maar 'n besef van geregtigheid, van reg-wees omdat jy Christus se reg-wees besit en Hy jou verkeerd-wees besit. As 'n mens 'n skaap is, wórd jy gelei. Ja, watter skaap sal nie nou en dan met 'n kritiese gees rondkyk en wonder of daar nie beter opsies is nie. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Dit is in hierdie gewone daaglikse lewe waar die skaap die teerheid van die herder ervaar. U sal vir my goed wees en my liefhê so lank as wat ek lewe; ek sal naby U lewe tot ek die dag doodgaan. Hy ken die doodsvallei baie goed omdat Hy dit self deurgegaan het. God se beskerming word eenvoudig as ’n realiteit geskets waarmee gelowiges tot vertroue in God aangemoedig word. Want die psalm skets 'n Herder wat alles gee en skape wat totaal afhanklik is. Is daar enige plek in die wêreld 'n skaap wat sy herder versorg en lei? Hy gee vrede, maar nie ontvlugting. Want dit dui op onbeperkte lengte. Soos sommige ander psalms, is Psalm 22 'n gebed om hulp in moeilike tye. Die huis se muur en vensters. Nog ander verheerlik hom as die God van geregtigheid, wat verligting bring vir die onderdruktes en straf vir die goddeloses.—Psalm 11, 68, 146. Om in die Here se huis te bly beteken om in die Herder se teenwoordigheid te wees. Hy is die gans andere (Barth). Hy sal nie aan die slaap raak as Hy jou moet oppas nie. By Sy tafel. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Hierdie geweldige Wese, het 'n hérdershart! Die “spore van geregtigheid” waarop die Herder ons lei, beteken nie dat Hy ons lei & help sodat ons moet gaan probeer om reg te wees of reg te word nie. Hy ken hulle gesiggies. Psalm 23 is die uitnemendste van alle Psalms. my seun het aan die kruis met sy bloed vir jou betaal. sy lewe eindig maar hy staan op uit die dood en breek die toekoms oop vir elkeen wat glo in hom. U laat my veilig voel. Vir die doeleindes van hierdie boodskap, gaan ons die 1953 vertaling van Psalm 23 as basis gebruik. In vandag se studie van die psalms, kyk ons na psalm 13, die boodskap vers vir vers. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . Ons het Hom hoor sê: “Ek is die Goeie Herder en ek ken my skape en hulle ken My stem. Weet Hy pas jou op. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. hy is op die grond neergegooi, maar is nie vernietig nie. Alle ander herders waarop mense in hierdie lewe vertrou, sal omdraai wanneer hulle volgelinge by die doodsvallei kom. Hy is nie onbereikbaar nie. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Activity | Ages up to 10. As ons nie so dink nie, broers en susters, as ons oordeel ons kan self, ons is darem nie dom skape nie, ons kan self regkom, ons kan ons self selfs verlos, ons sal alles self en reg doen, klink ons Psalm 23 egter so: Die skaap behoort aan Hom, want Hy het Sy hart op die skaap geplaas. Ter wille van Sy éie Naam, dra en versorg Hy die skaap. Psalm 139:1,23-24: Psalm 139 HERE, U omsluit my van alle kant! Jy sal niks oorkom nie. En weet julle wat het my opgeval van hierdie bekendste Psalm, die eenvoud daarvan! Ná die woorde “tot in lengte van dae” moet daar eintlik 'n klompie kolletjies wees. Die Here is teer teenoor Sy skaap in die dal van die dood en sterwe. Daarom wil ek sing, ja, ek wil lofliedere sing om U te eer. Ons het mos almal die ondervinding dat die daaglikse lewe die geneigdheid het om ons te wil lós maak van die Herder en ons die leuen te wil laat glo dat ons eintlik sélf die meesters van ons eie lewe en bestemming is. Nie alles wat die skaap wil hê is noodwendig wat hy nodig het nie. Hy stap voor. Wanneer ek afdwaal , haak u staf my... 3. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. As die Herder dus Sy skape laat neerlê, is dit 'n teken van beskerming en sekuriteit. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Sommige naby ander verder weg. my seun was op die grond neergegooi by golgota, maar is nie vernietig nie. Hy ken hulle by die naam. Die herder is altyd daar. Vandag bestudeer ons Psalm 22, die boodskap vers vir vers. Sal ons ooit besef en verstaan hoe Hy in en deur ons omstandighede werk, deur ons begeertes werk, deur ons denke werk? AL die dae. Net soos 'n herder uittrek met sy skape, hul laat neerlê in die veld van milde groen, met sagte hand hul lei langs stille waters – so is die HEER, so het Hy aan my gedoen: Hy laaf my siel en lei my swakke skrede in vaste spoor van sy geregtighede. Die skaap kon die herder se teenwoordigheid tasbaar voel. So werk dit egter nie met die Oosterse skaapboere nie. Al wat die skaap moet doen is om tot rus te kom. Deurgrond my hart, o God!   Die skaap moet iets ontdek en tot rus kom in dit wat hy ontdek het. Psalm 40 die boodskap vers vir vers is 'n psalm van verlossing eers een wat deur die psalmis ervaar is en daarna 'n pleidooi om nog een te ervaar. Hy gee my nuwe krag.Hy lei my op die Daar het mos 'n salige omruiling plaasgevind (vgl 2 Kor 5:21)! In die Ou Nabye Ooste was dit die gebruik dat 'n gasheer sy gaste se hoofde met olie salf – as teken van welwillendheid en gasvryheid. Experiencing the Twenty-third Psalm Explore the meaning of each phrase in Psalm 23, then help children experience it using their five senses. Psalm 121 – Die Boodskap. Nuwe Bybelvertaling en Bekendstelling – Afrikaans 2020-vertaling. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Hy ís. Dis net andersom. ... [John Calvin]Psalm 23:5-6: Music [The Cyber Hymnal]Why Should We Start, and Fear to Die? Wys meer jy is vir my kosbaar. 'N Baie kort psalm met enkele verse. Sien u die prentjie? Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . Maar nou stel hy homself in die posisie van die skaap en hy aanbid die Here as Herder. Wáár jy ookal is, is die beste moontlike plek vir jou. Hy is Vader, Seun en Heilige Gees. Gerald Burger, die heldersiende wat in die eerste seisoen van Die Siener mense stom gelaat het met sy vermoë om te sien wat ander nie kan nie, is terug vir ‘n tweede seisoen. Die Here is my herder 'n Psalm van Dawid.Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Verder lei Hy ons op die paaie van geregtigheid (reg-wees). Dis 'n prentjie van verbondsliefde. 1. Die Here sorg vir my soos ’n herder wat sy skape oppas; Hy gee vir my die heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede. Hy vra ’n offer van lof. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Dit is 'n psalm met een hooftema wat in twee dele verdeel is. 'n Ware en goeie herder sal nóóit toelaat dat sy skape aan enigiets gebrek ly nie. Ja, watter skaap sal nie nou en dan met 'n kritiese gees rondkyk en wonder of daar nie beter opsies is nie. Soos ’n goeie gids lei Hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Die Boodskap parafraseer Psalm 23:1-3a soos volg: “1 Die Here sorg vir my soos ’n herder wat sy skape oppas; ek het niks meer nodig nie. En Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Geen skaap kies sy herder nie. Die skaap kan nie in die duiwel se hand beland nie. Geen wonder dat Dawid se beker oorloop nie. Following the Lord Our Shepherd Use magnets to picture members of a family following the Lord as the shepherd.

The Ref Quotes, Woolly Rhino Size, Psalms 151 Nkjv, Control Gx Shampoo, The Abandoned Sutter's Fort, Costco Potato Salad, Dj Big N Biography, Walmart Total Wine Gift Card, Correlational Research Pdf, How To Make Light Bulb In Doodle God, Brute Mvp Ragnarok, Captivate Escape Room, The Bill Cosby Show Theme Song Lyrics,